Politika systému managementu

Vedení STAVBY VANTO, s.r.o. vyhlašuje tuto politiku jako strategický dokument společnosti, který stanovuje celkové záměry a směr působení společnosti v systému managementu.

Činnost STAVBY VANTO, s.r.o. je založena na realizaci zakázek k maximální spokojenosti a užitků zákazníků, a zároveň také s citlivým přístupem k přírodě a lidem.

Kvalita prací

Realizaci zakázek provádíme v souladu s nejmodernějšími trendy, postupy a poznatky, zákazníkům tak zajišťujeme maximální ochranu a využití jejich investic. Práce provádíme za pomocí nejmodernější techniky s vysokým důrazem na kvalitu a preciznost provedení díla. Nabízíme komplexní přístup, detailní a kreativní řešení. Zakládáme si na spolupráci s odborníky a zručnými řemeslníky.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce

Dodržujeme všechny požadavky právních předpisů a další požadavky, které se na společnost vztahují. Zvažujeme ekonomickou únosnost použití nejlepších technologií z hlediska zatěžování životního prostředí a bezpečnosti práce. Účinnou prevencí odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika znečišťování životního prostředí a ohrožení zdraví. Pravidelným vzděláváním zaměstnanců zvyšujeme jejich povědomí a znalosti v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví. Vytváříme podmínky pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody.